MU BOX | TEST: 19/9 - OPEN: 22/9

TIN TỨC GAME

Bảng Nguyên Liệu Reset [đọc: 119] 14-11
Bảng Giới Hạn Reset Nhân Vật [đọc: 98] 14-11
Các Lệnh Cơ Bản Trong Game Mu Online [đọc: 67] 14-11
Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ 1 2 3 [đọc: 56] 14-11
Hướng Dẫn Phòng Chống Hack Và Keylogger [đọc: 31] 14-11
Tính Năng Mở Rộng Túi Đồ Nhân Vật [đọc: 25] 14-11
Hướng Dẫn Mua Đồ Trên Webshop [đọc: 90] 14-11
Hướng Dẫn Nâng Cấp Item [đọc: 61] 14-11
Hướng Dẫn Chi Tiết Hệ Thống Socket [đọc: 51] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP VÀ NÂNG CẤP DÒNG VÀNG HARMONY [đọc: 27] 14-11
ƯỚNG DẪN ÉP DÒNG TÍM 380 [đọc: 31] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 1 - WING 1 [đọc: 53] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 2 - WING 2 [đọc: 53] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP CÁNH CẤP 3 - WING 3 [đọc: 35] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP SÓI TINH - FENRIR [đọc: 12] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP QUẠ TINH - DARK RAVEN [đọc: 19] 14-11
Hướng Dẫn Ép Chiến Mã - Dark Horse [đọc: 23] 14-11
Hướng Dẫn Ép Quái Điểu - Dinorant [đọc: 23] 14-11
HƯỚNG DẪN ÉP LINH TINH KHÁC [đọc: 39] 14-11
SỰ KIỆN CÔNG THÀNH CHIẾN [đọc: 23] 14-11
SỰ KIỆN HỖN NGUYÊN LÂU - EVENT CHAOS CASTLE [đọc: 11] 14-11
SỰ KIỆN HUYẾT LÂU - LÂU ĐÀI MÁU [đọc: 21] 14-11
Sự Kiện Quảng Trường Quỷ - Event Devil Square [đọc: 23] 14-11
Sự Kiện Pháo Đài Sói - Event Crywoft [đọc: 21] 14-11
SỰ KIỆN TRUY TÌM GM [đọc: 5] 14-11
SỰ KIỆN THIÊN GIỚI - SKY EVENT [đọc: 5] 14-11
KALIMA EVENT - ĐẠI CHIẾN KUNDUN [đọc: 7] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN PHÁP SƯ - BOSS ATTACK [đọc: 9] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN THỎ NGỌC - BLUE EVENT [đọc: 23] 14-11
SỰ KIỆN BINH ĐOÀN HOÀNG KIM - GOLDEN INVASION [đọc: 11] 14-11
Xem tất cả các bản tin
Event Time
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Blood Castle Server 2,3 12:00
Sự Kiện Boss Hoàng Kim Server 2,3 12:22
Devil Square Server 2,3 12:30
Chaos Castle Server 2,3 13:00
Sự Kiện Rồng Đỏ Server 2,3 13:10
Sự kiện Sinh Tồn Server 3 21:45
Sự kiện Thần Ma Server 3 22:10
Sự Kiện Halloween Server 3 22:50

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU BOX | TEST: 19/9 - OPEN: 22/9!